A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wǣġan

Number of occurrences in corpus: 2

Guthlac A 370b / þæt ġē mec tō wundre || wǣġan% mōton. / Ne mæġ min līċ-ha
Juliana 143a || sūsle þrēaĝan, / wītum wǣġan || and þæt word ā·cwæþ: