A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wǣpenþræce

Number of occurrences in corpus: 3

Genesis A 2292b e inn / wrāðe winnaþ || mid wǣpen-þræce. / Of þǣm frum-gāran% || folc
Elene 106b ġe / wīġend wreċċan || and wǣpen-þræce / hebban heoru-cumbol || and þ
The Gifts of Men 61a || māðum renian. / Sum mæġ wǣpen-þræce, || wīġe tō nytte, / mōd-cr