A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wǣpnedcynnes

Number of occurrences in corpus: 5

Genesis A 2314a cen || sōþ on ġe·hwelcne / wǣpned-cynnes, || ġif þū wille on mē / hā
Genesis A 2321a nēo-risse || ċildisċ wesan / wǣpned-cynnes, || þæs þe on weorold cymþ
Genesis A 2374a welcne, || þe his hīna wæs / wǣpned-cynnes, || wǣre ġe·myndiġ, / glēaw
Exodus 188a ġe·hwelċ || ūt ā·lǣde / wǣpned-cynnes, || wiĝan ǣġhwelcne / þāra
Riddles 38 1b 8 / / Iċ þā wiht ġe·seah || wǣpned-cynnes, / ġuĝuð-mierþe% grǣdiġ; |