A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wilnaþ

Number of occurrences in corpus: 4

The Paris Psalter 118:20 1b / # / Þæt sāwol min || simle wilnaþ, / þæt iċ þīn sōþfæst wo
The Metres of Boethius: Metre 20 159b d þēah wuhta ġe·hwelċ || wilnaþ þider-weard / ðǣr his mæġ
The Metres of Boethius: Metre 25 51b / þæs ġe·winnes wræce; || wilnaþ þæt ierre / ānes and ōðres
The Metres of Boethius: Metre 31 14b ūne, / on weorold wlīteþ, || wilnaþ tō eorðan, / sume nīed-þear