A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wilnast

Number of occurrences in corpus: 3

Andreas 283a feorh ġe·lǣdaþ, / and þū wilnast nū || ofer wīdne mere / þæt
The Metres of Boethius: Metre 5 24a e·drēfan. / Ac ġif þū nū wilnast, || þæt þū wēl mæġe, / þ
Psalm 50 54a an ġe·felde, / þæt þū ne wilnast || weora ǣnġes dēaþ; / ac