A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: bûn

Number of occurrences in corpus: 2

Genesis B 735b on mōde, || þæt hēr menn bûn / þone hēan heofon, || þēah
Daniel 692b nd mǣrost || þāra þe menn bûn, / Babilon burga, || oþ·þæt