A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: bānlocan

Number of occurrences in corpus: 4

Christ B 769b iter bord-ġe·lāc, || under bān-locan, / fēonda fǣr-searu. || Þæt
Juliana 476a iċ sume ġe·dyde / þæt him bān-locan || blōde spēowdon, / þæt h
Beowulf 742a nċ, || slāt unwearnum, / bāt bān-locan, || blōd ǣdrum dranc, / sīn-s
Beowulf 818a seonwe on·sprungon, / burston bān-locan. || Bēow·ulfe wearþ / gūþ-h