A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: cāin

Number of occurrences in corpus: 9

Genesis A 969a cu twā || frum-bearn cenned, / Cāin and Ābel. || Ūs cȳðaþ b
Genesis A 985a || and his blōd ā·ġēat, / Cāin Ābeles. || Cwealm-drēore sw
Genesis A 1003a rde fræġn || wuldres ealdor / Cāin, hwǣr Ābel || eorðan wǣre.
Genesis A 1022a um lāþ’. / Him þā ǣdre% Cāin || andswarode: / ‘Ne ðearf i
Genesis A 1049b , / cnōsle sīnum. || Him þā Cāin ġe·wāt / gangan ġōmor-mōd
Genesis A 1083b on þā īlcan tīd || Tūbal Cāin, / sē þurh snytru spēd || smi
Genesis A 1114a | on lēofes stǣl, / þæs þe Cāin of·slōh, || and mē ċear-s
Maxims I 197a | Slōh his brōðor% swǣsne / Cāin, þone cwealm nerede; || cūþ
Beowulf 1261b ealde strēamas, || siþþan Cāin% wearþ / tō eċġ-banan || ān