A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: dôn

Number of occurrences in corpus: 9

Genesis A 1789b um ġe·wlô || on ġe·weald dôn, / rūme rīċe’. || Þā sē
Genesis A 1918b e healfe || þū wille hwyrft dôn, / ċierran mid ċēape, || nū
Genesis A 2413b ĝu Ebrea, || hwæt þā menn dôn, / ġif hīe swā swīðe || syn
Daniel 23b rfan, / Israhela cynn || unryht dôn, / wammas wyrċan. || Þæt wæs
Daniel 520b and ġe·sǣledne || in sūsl dôn, / þæt his mōd wīte || þæt
Beowulf 1116b n-fatu bærnan || and on bǣl dôn / êame% on eaxle. || Ides gnor
Beowulf 1172b m wordum, || swā sċeall man dôn. / Bēo wiþ Ġēatas glæd, ||
Beowulf 1534b æġenes. || Swā sċeall man dôn, / þonne hē æt gūðe || ġe
Beowulf 2166b mādma. || Swā sċeall mǣġ dôn, / nealles inwitt-nett || ōðru