A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hēahseld

Number of occurrences in corpus: 3

Christ and Satan 47a ðele standaþ, / hæleþ% ymb% hēah-seld, || herġaþ drihten / wordum% a
Christ and Satan 371b æt hē wolde on heofonum || hēah-seld wyrċan / uppe mid þǣm ēċan
The Phoenix 619b e / hādre ymb þæt hālġe || hēah-seld godes, / blīðe blētsiaþ ||