A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: lǣd

Number of occurrences in corpus: 3

Genesis A 1332b mes worn / on lides bōsme. || Lǣd, swā iċ þē hāte, / under ea
Genesis A 1489b f þǣm hēan hofe || hīewan lǣd þū / and ealle þā wōcre ||
The Lord's Prayer III 27a earnunge || ēċan līfes. / Ne lǣd þū ūs tō wīte || on wēa