A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: onġinnan

Number of occurrences in corpus: 4

Daniel 190b ira þēodnes dōm || þafian on·ġinnan, / þæt hīe tō þǣm bēacne
Maxims I 175b , || ġif hīe sċoldon eofor on·ġinnan / oþþe bēġen beran; || biþ
The Descent into Hell 36a ġan, || ðǣre burĝe þrymm / on·ġinnan rēafian, || rēðost ealra c
The Metres of Boethius: Metre 25 69b / ðǣr hē wolde ā || winnan on·ġinnan, / and þonne on þǣm ġe·winn