A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sēoþ

Number of occurrences in corpus: 6

Christ C 1244a || wealdendes ġiefe, / and inn sēoþ, || ēaĝum tō wynne, / þæt h
Christ C 1270a || ġearu tō wīte / andweard sēoþ, || on þām hīe āwa sċulon
Christ C 1285b || þæt hīe on þā clǣnan sēoþ, / hū hīe fore gōd-dǣdum ||
Christ C 1300b beraþ, || on þæt þā folc sēoþ. / Wǣre him þonne betere || þ
The Judgment Day I 61b lǣtaþ, / eorðan iermþu, || sēoþ þonne on ēċe ġe·wyrht. /
Metrical Psalm 93:11 5a orĝest / oþþæt biþ frecne sēoþ || þǣm firenfullen / dēop