A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: þyncþ

Number of occurrences in corpus: 8

The Metres of Boethius: Metre 12 18a m || eġesan ne brōhte. / Swā þyncþ ānra ġe·hwǣm || eorð-bū
The Metres of Boethius: Metre 13 46a t hīe þæs metes ne recþ, / þyncþ% him tō þon wynsum || þæt
The Metres of Boethius: Metre 19 12b cyperan? || Mē ġe·līcost þyncþ / þætte ealle witen || eorð-
The Metres of Boethius: Metre 20 117a || fæder eald-ġe·weorc. / Ne þyncþ mē þæt wunder || wihte þe
The Metres of Boethius: Metre 28 34b trēamas, || þæs þe mannum þyncþ? / Swā ēac sume wēnaþ || þ
The Metres of Boethius: Metre 28 39a n midne dæg / and þeah monnum þyncþ || þæt hio on mere gange / un
The Metres of Boethius: Metre 28 64b / weorðeþ tō wætere. || Ne þyncþ þæt wunder miċel / manna ǣn
The Judgment Day II 149a for·wiernan; / eall% þæt ūs þyncþ ǣmtiġ || ēah-ġe·mearces /