A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: oroþ

Number of occurrences in corpus: 10

Guthlac B 1024a n·cwæþ, || sōna ne meahte / oroþ up ġe·tēon; || wæs him in
Guthlac B 1155a æl-pīlum, || wlō ne meahte / oroþ up ġe·tēon, || ellen-sprǣ
Guthlac B 1271b ġīenā / ellen on innan. || Oroþ stundum tēah / mæġene mōdi
Guthlac B 1278a ngne dæġ || oþ ǣfen forþ / oroþ up hlæden. || Þā sē æðe
Beowulf 2557a friclan. || Fram ǣrest cōm / oroþ āĝlæċan || ūt of stāne,
The Paris Psalter 118:131 2a de || minne wide / þæt me min oroþ || ut afæmde / þær ic þin b
The Paris Psalter 118:131 3a | mīnne wīde, / þæt mē min oroþ || ūt ā·fǣmde, / ðǣr is
Solomon and Saturn 16a e nū weallende / þurh attres oroþ || inn-gang rȳmaþ. / Ġīet h
Solomon and Saturn 21a þe nu weallende / þurh attres oroþ || ingang rymaþ / git his sweo
The Gloria I 55b orhtest / and him inn dydest || oroþ and sāwol, / sealdest word and