A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ætīewe

Number of occurrences in corpus: 4

Homiletic Fragment I 18a þēah hē fǣġer word / ūtan æt·īewe. || Ǣnlīċe bēoþ, / swā þ
The Paris Psalter 62:3 3b t iċ þe on hālĝum || hēr æt-īewe, / þæt iċ þīn wuldor and m
The Paris Psalter 90:16 4b lċe him mīne hǣlu || holde æt-īewe.
Metrical Psalm 90:16 4b lċe him mīne hǣlu || holde æt·īewe.