A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: þǣre

Number of occurrences in corpus: 4

Genesis A 1155a ita%, || [V] and niĝun-hund. / Þǣre cnēorisse wæs || Cāinan% s
Genesis A 2510b rêa / and his torn wrecan. || Þǣre tīde is / nēah ġe·þrungen.
Daniel 173b hātte, / bræsne Babilonie. || Þǣre burĝe weard / ānne mānlican
Guthlac B 860a snytrum || ǣr ġe·fremedon. / Þǣre synn-wræce || siþþan sċol