A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: þrītiġ

Number of occurrences in corpus: 6

Andreas 157a d wurde. / Swā hīe simble ymb þrītiġ || þinġ ġe·hīeġdon / niht
Soul and Body II 33a þūhte full oft / þæt wǣre þrītiġ || þūsend wintra / tō þīnu
Deor 18b mæġ. / Þēod·rīċ āhte || þrītiġ wintra / Mǣringa burg; || þæ
Beowulf 123a ðe || and on ræste ġe·nam / þrītiġ þeġna, || þonan eft ġe·w
The Metres of Boethius: Metre 28 26b turnus sum, || sē hafaþ ymb þrītiġ / winter-ġe·rīmes || weorold
The Metres of Boethius: Metre 28 30b þone īlcan stede || eft ymb þrītiġ / ġēar-ġe·rīmes, || ðǣr