A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: āþ

Number of occurrences in corpus: 4

Exodus 432a and þēos ġōmre lyft. / Hē% āþ swereþ, || engla þēoden, / w
The Riming Poem 64b æc-fæc wrīðaþ, || wrāþ āþ smīteþ, / sīn-gryn% sīdaþ,
The Paris Psalter 131:11 1a on eorðan. / / # / Þæs dēopne āþ || drihten ā·swōr / and þon
The Paris Psalter 88:32 1b enċe. / / # / Iċ ǣne swōr || āþ on hālĝum, / þæt iċ Dauide