A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ācwellan

Number of occurrences in corpus: 7

Genesis A 1283b ðǣre tō-weardan% || tīde ā·cwellan / þe þā nēalǣhte || niþþ
Genesis A 1296b Iċ wille mid flōde || folc ā·cwellan / and cynna ġe·hwelċ || cucr
Genesis A 1353b ate / ǣhta and āĝend || eall ā·cwellan / þā be ūtan bēoþ || earce
Azarias 165a e meahton, || ne metod wolde, / ā·cwellan% cnihta ǣ, || ac hīe Crīst
Juliana 303a Neron be·swēac, / þæt hē ā·cwellan hēt || Crīstes þeġnas, / Pe
The Metres of Boethius: Metre 27 21b h, / ǣġhwelċ wolde || ōðer ā·cwellan. / Ac þæt is unryht || ǣġhwe
The Metres of Boethius: Metre 9 24b / þæt sē ilca hēt || ealle ā·cwellan / þā rīċostan || Romana wit