A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: āgōl

Number of occurrences in corpus: 5

Elene 27b a ġe·dryht. || Fierd-lēoþ ā·gōl / wulf on wealde, || wæl-rūne
Elene 342b Dauid cyning || dryht-lēoþ ā·gōl, / frōd fyrn-wita, || fæder Sa
Guthlac B 1346b s forþ-sīþ. || Fūs-lēoþ ā·gōl / wine-þearfende || and þæt
Juliana 615b helle gǣst, || hearm-lēoþ ā·gōl, / earm and unlǣd, || þone hē
Beowulf 1521b ire on hafolan || hrinġ-mǣl ā·gōl / grǣdiġ gūð-lēoþ. || Þ