A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: āhōfe

Number of occurrences in corpus: 4

Soul and Body I 151b ū þē for hæleþum || and ā·hōfe% mē on ēċne drēam. / For·þ
The Paris Psalter 101:8 2a erres þīnes; / feorr þū mē ā·hōfe || and ġe·hnæctest eft. / / #
The Paris Psalter 88:36 1a ymb-sittendum. / / # / Handa þū ā·hōfe || hēah ēhtendra, / ġe·brō
The Kentish Hymn 27a || bearn Israela%, / þā þū ā·hōfe || þurh þæt hālġe trēow