A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ēaĝna

Number of occurrences in corpus: 6

Christ A 7b æt ġond eorð-b[]g eall || ēaĝna% ġe·sihþe / wundrien tō weor
Christ C 1113b samne / ūt be·cōmon || fore ēaĝna ġe·sihþ, / rinnan fore rincu
Maxims I 39b heorte. || Blind sċeall his ēaĝna þolian, / of·tiġen biþ him
The Order of the World 66b hwelċ on eorðan, || þe him ēaĝna ġe·sihþ / siĝora sōþ-cyni
Riddles 59 9a naman || dumba brōhte / and on ēaĝna ġe·sihð, || ġif þæs æ
Juliana 471b ·bræġd / þurh attres ord || ēaĝna lēoman / sweartum sċūrum ||