A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġīehþum

Number of occurrences in corpus: 3

Soul and Body I 9b te. / Sċeal sē gāst cuman || ġīehþum hrēmiġ, / simle ymbe seofon-n
Christ A 90b wāfiaþ, / and ġōmrende || ġīehþum mǣnaþ, / sunu Solimæ% || sam
Soul and Body II 9b te. / Sċeal sē gǣst cuman || ġīehþum hrēmiġ, / simle ymb seofon-ni