A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġeþingod

Number of occurrences in corpus: 3

Christ and Satan 597a re ġe·strēonan. / Hafaþ nū ġe·þingod tō ūs || þēoden mǣra, / æ
Maxims I 56b ġe·þwǣre, || þonne hīe ġe·þingod% habbaþ, / ġe·sittaþ him on
The Menologium 7b ȳ sē kālend ūs || cymeþ ġe·þingod / on þǣm īlcan dæġe || ūs