A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġecnāwan

Number of occurrences in corpus: 6

Andreas 1558b ū ġē maĝon selfe || sōþ ġe·cnāwan, / þæt we mid unrihte || ell-
Christ B 654b þā þæs fuĝoles || flyht% ġe·cnāwan / þe þæs up-stīġes || and
Juliana 342b aht / on sefan þīnum || sōþ ġe·cnāwan, / þæt iċ þisse nōðe wæs
Beowulf 2047b aht þū, min wine, || mēċe ġe·cnāwan / þone þīn fæder || tō ġe
The Metres of Boethius: Metre 12 23b ða ġe·sǣlþa || sweotolor ġe·cnāwan, / and tō hira cȳþþe || be·
The Metres of Boethius: Metre 19 31a on brēostum ne maĝon / ēaðe ġe·cnāwan || hwǣr þā ēċan god, / sō