A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġehātan

Number of occurrences in corpus: 3

Soul and Body I 106b mæġ him andsware || ǣnġe ġe·hātan, / ġōmrum gāste, || ġēoce o
Soul and Body II 101b n, / ne ðǣr edringe || ǣnġe ġe·hātan / gǣste ġōmrum, || ġēoce o
The Husband's Message 11b ēan / on hyġe hyċġe. || Iċ ġe·hātan dearr / þæt þū ðǣr tīrf