A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġerȳne

Number of occurrences in corpus: 6

Christ A 41b t dēaĝol wæs, || dryhtnes ġe·rȳne. / Eall ġiefu gǣstliċ || grun
Christ A 74a hīerdon, / ā·reċe ūs þæt ġe·rȳne% || þæt þē of roderum cōm
Christ A 95a ·þon þæt mannum nis / cūþ ġe·rȳne, || ac Crīst on·wrāh / on Dau
Christ A 423a būend || ealle cūðan / þurh ġe·rȳne, || hū hē, rodera þrymm, / he
Guthlac B 1121b swā dēoplīċe || dryhtnes ġe·rȳne / þurh mennisċne || mūþ ā
The Seasons for Fasting 128a || hāliġ fērde. / Uton þæt ġe·rȳne || rihte ġe·hyċġan, / þæt