A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġesīðas

Number of occurrences in corpus: 9

Riddles 30a 5a byrnende glēd. / Full oft mec ġe·sīðas || sendaþ aefter heandum, / þ
Riddles 30b and 60 5a | byrnende glēd. / Ful oft mec ġe·sīðas || sendaþ aefter heandum, / ð
Beowulf 29a || tō brimes faroþe, / swǣse ġe·sīðas, || swā hē selfa bæd, / þend
Beowulf 2040a tō þǣm lind-pleĝan / swǣse ġe·sīðas || and hira selfra feorh. / Þo
Beowulf 2518a d, || hindeman sīðe, / swǣse ġe·sīðas: || ‘Nolde iċ sweord beran,
Judith 201a ōpon cyne-rōfe / seċġas and ġe·sīðas, || bǣron siġe-þūfas%, / fō
Solomon and Saturn 142a . / ‘Ac for·hwon bēoþ þā ġe·sīðas || samod æt·gædere, / wōp a
The Menologium 18b , / Februarius fær, || frōde ġe·sīðas, / ealde ǣ-glēawe. || And þæ
Maxims II 14b ne æðeling sċolon || gōde ġe·sīðas / bieldan tō beadwe || and tō