A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġesingan

Number of occurrences in corpus: 3

Maxims I 139a an, || rūne wrītan, / lēoþ ġe·singan, || lofes% ġearnian, / dōm ā
Juliana 54b e ġe·þrēatian || þē tō ġe·singan. / Nǣfre þū þæs swīðliċ
The Menologium 70b wrecan wordum forþ, || wisse ġe·singan, / þæt ymbe niĝon-tīene || n