A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġimma

Number of occurrences in corpus: 5

Andreas 1519b m ġār-daĝum || þonne eall ġimma cynn. / Þurh his hālġe hǣs
The Phoenix 289a , || þonne swēġles lēoht, / ġimma gladost, || ofer gārseċġ u
The Gifts of Men 59a um searu-cræftiġ / goldes and ġimma, || þonne him gumena weard / h
The Paris Psalter 118:128 1b rran, / topazion || þāra tela ġimma. / / # / For·þon iċ eall þīn
The Metres of Boethius: Metre 14 3a h hē miċel āĝe / goldes and ġimma || and gōda ġe·hwæs, / ǣht