A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġimmas

Number of occurrences in corpus: 8

Dream of the Rood 7b wæs / be·goten mid golde. || ġimmas stōdon / fæġere æt foldan s
Dream of the Rood 16b nan, / ġeġiered mid golde; || ġimmas hæfdon / be·wriġene weorð·
Elene 90b rōf, / golde ġe·glenġed% || (ġimmas līexton); / wæs sē blāca b
Christ B 692b ā·hæfen wǣren || hālġe ġimmas, / hādre heofon-tungol, || heal
Christ B 695a d mōna. || Hwæt sindon þā / ġimmas swā sċīene || būtan god s
Guthlac B 1302a on·tȳnde, / hālġe hēafdes ġimmas, || be·seah þā tō heofona
The Metres of Boethius: Metre 19 9b on wīn-ġeardum || wlitiġe ġimmas. / Hwȳ ġē nū ne settan || on
The Metres of Boethius: Metre 19 22b þe / and be eaofrum || æðele ġimmas, / hwīte and rēade || and hīe