A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ūsses

Number of occurrences in corpus: 5

Christ C 1084a þæt ðǣr fore ell-þēodum / ūsses dryhtnes rōd || andweard sta
Beowulf 2813b l: / ‘Þū eart ende-lāf || ūsses cynnes, / Wǣġ-mundinga. || Ea
The Metres of Boethius: Metre 20 265b ū / wiþ þā ēaĝan foran || ūsses mōdes / hangode hwīle, || hef
The Metres of Boethius: Metre 20 267b n·līeht nū þā ēaĝan || ūsses mōdes / mid þīnum lēohte, |
The Metres of Boethius: Metre 21 12a þ || hēaum ċēolum / mōdes ūsses, || mere-smylta wīċ. / Þæt i