A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: bēodeþ

Number of occurrences in corpus: 4

Christ C 1340b hē fæġere || and him friþ bēodeþ, / hāteþ hīe ġe·sunde || an
Maxims I 59b anaþ, || lēof sē þe māre bēodeþ. / Þrym sċeall mid wlenċu, ||
The Phoenix 497a n, || swā sē mihtĝa cyning / bēodeþ, breĝu engla, || bīeman stef
The Seafarer 54b eþ sumores weard, || sorĝe bēodeþ / bitter on brēost-hord. || Þ