A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: brūn

Number of occurrences in corpus: 4

Exodus 499b , / siþþan hīe on buĝon% || brūn yppinge, / mōde-wǣġa mǣst.
Riddles 93 18a n mec īsern || innan-weardne / brūn bennode; || blōd ūt ne cōm
The Phoenix 296a || fæġere ġe·dǣled, / sum brūn, sum basu, || sum blacum splot
Beowulf 2578a || þæt sēo eċġ ġe·wāc / brūn on bāne, || bāt unswīðor /