A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: cwealmes

Number of occurrences in corpus: 5

Genesis A 1004b e. / Him þā sē cystlēasa || cwealmes wyrhta / ǣdre aefter þon || a
Genesis A 1013b and ċīeġeþ. || Þū þæs cwealmes sċealt / wīte winnan || and o
Genesis A 2549b astrum, / ċierm ār-lēasra || cwealmes on ōre, / lāðan cynnes. || L
Andreas 1597b ndon hīe wīfa% || and wera cwealmes, / þearlra ġe·þinga || þrā
Guthlac A 223b aþ, / on ċearum cwīðaþ, || cwealmes wȳsċaþ, / willen þæt him d