A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: dēmend

Number of occurrences in corpus: 5

Andreas 87a on þone wierrestan, / duĝuþa dēmend, || dēaþ ofer·eorðan.’ /
Andreas 1189a þū fāh wiþ god, / duĝuþa dēmend. || Hwæt, þū dēofles strǣ
Juliana 725a on þā frēcnan tīd, / dǣda dēmend || and sē dēora sunu, / þonn
Beowulf 181a metod hīe ne cūðon, / dǣda dēmend, || ne wisson hīe drihten god
Maxims II 36a od sċeall on heofonum, / dǣda dēmend. || Duru sċeall on healle, / r