A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: dēofle

Number of occurrences in corpus: 6

Genesis B 305b ēopan dala, || ðǣr hē tō dēofle wearþ, / sē fēond mid his ġ
Genesis B 587b drihtne selfum; || ne eom iċ dēofle ġe·līċ’. / Lǣdde hīe sw
Christ C 1522a || and his ġe·sīðum mid, / dēofle ġe·ġearwod || and ðǣre d
The Seafarer 76b onda nīþ, / dēorum dǣdum || dēofle tō·ġēanes, / þæt hine iel
Solomon and Saturn 138b r-torn ġēotaþ || ġīfrum dēofle. / Mæġ simle sē Godes cwide |
A Prayer 12b an hēr / dæġes and nihtes || dēofle campaþ / and his willan wyrcþ