A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: dīerost

Number of occurrences in corpus: 4

Daniel 36b / wǣron mann-cynnes || metode dīerost, / duĝuþa dīerost, || drihtne
Daniel 37a || metode dīerost, / duĝuþa dīerost, || drihtne lēofost; / here-pæ
The Metres of Boethius: Metre 8 11b emdon / þe nū dryht-guman || dīerost lǣtaþ. / For­·þǣm hira n
Maxims II 10b þ sweotolost%, || sinċ biþ dīerost, / gold gumena ġe·hǣm || and