A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: dryhtguman

Number of occurrences in corpus: 7

Vainglory 22b dālum ġe·dǣled, || sindon dryht-guman / un-ġe·līċe. || Sum on ofe
The Gifts of Men 72b ll. / Sum dōmas cann, || ðǣr dryht-guman / rǣd eahtiaþ. || Sum biþ hr
Beowulf 99a e cwice hwierfaþ. / Swā þā dryht-guman || drēamum lifdon / ēadiġlī
Beowulf 1231a || þēod eall-ġearu / druncne dryht-guman || dōþ swā iċ bidde.’ /
Beowulf 1388b es ǣr dēaðe; || þæt biþ dryht-guman / unlibbendum || aefter sēlest
Judith 29a inwidda || ofer ealne dæġ / dryht-guman sīne || drencte mid wīne, / s
The Metres of Boethius: Metre 8 11a || hūru ne ġīemdon / þe nū dryht-guman || dīerost lǣtaþ. / For­·