A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: forþweġ

Number of occurrences in corpus: 5

Exodus 129a mæġene% for·stōd, / fūs on forþ-weġ. || Fierd-wīc ā·rās; / wierp
Guthlac A 801a wīsne ġe·þōht, / fūsne on forþ-weġ || tō fæder ēðle, / ġearwa
Guthlac B 945a æs sē blīða gǣst / fūs on forþ-weġ. || Nolde fæder% engla / on þi
Beowulf 2625a of ealdre ġe·wāt, / frōd on forþ-weġ. || Þā wæs forma sīþ / ġun
The Menologium 218a af || on Godes wǣre, / fūs on forþ-weġ. || Þonne folcum bringþ / mor