A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: forstandan

Number of occurrences in corpus: 4

Genesis A 2524a sten || fȳre willaþ / stēape for·standan, || on ðǣre stōwe we / ġe·s
Guthlac A 702b ne maĝon ġē him þā wīċ for·standan. / Iċ eom sē dēma, || sē mec
Beowulf 2955b te, / heaðu-līðendum || hord for·standan, / bearn and brȳde; || bēah ef
The Metres of Boethius: Metre 1 22b þā sēo wēa-lāf || wīġe for·standan / Gotan mid gūðe; || ġō-man