A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: gnornian

Number of occurrences in corpus: 3

Christ and Satan 273b es, / biteres nīðes% || beala gnornian, / sēoc% and sorhfull, || þæs
Maxims I 26b ðan / lēafum līðan, || limu gnornian. / Fūs sċeall fēran, || fǣġ
The Battle of Maldon 315b / gōd on grēote. || Ā mæġ gnornian / sē þe nū fram þȳs wiġ-p