A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: iūdēa

Number of occurrences in corpus: 6

Andreas 166a || and Israhelum; / swelċe hē Iūdēa || gāldor-cræftum / wiþ·st
Andreas 560a ārlēasan || inwitt-þancum, / Iūdēa cynn || wiþ godes bearne / ā
Andreas 1325b for·cōm æt campe || cyning Iūdēa, / rīċes be·rǣdde || and hin
Elene 209a earwum, || lēode for·tyhte, / Iūdēa cynn, || þæt hīe god selfn
Elene 398a eolu || eorðan be·þeahton, / Iūdēa cynn%. || Hīe wiþ godes bea
The Paris Psalter 113:2 1b wæs ġe·worden || weorode Iūdēa, / þæt hīe hǣl ġe·hluton |