A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: lēofesta

Number of occurrences in corpus: 8

Andreas 288a ǣre mǣran byriġ, / þēoden lēofesta, || ġif þū% ūs% þīne wil
Andreas 307b e·wearþ þe þæs, || wine lēofesta, / þæt þū sǣ-beorgas || sē
Andreas 595b ahtmeht ġe·hīeran, || hyse lēofesta, / hū ūs wuldres weard || word
Andreas 629b friġnest þū mē, || frēa lēofesta, / wordum wrætlicum || and þē
Andreas 811b meaht ġe·hīeran, || hyse lēofesta, / hū hē wundra worn || wordum
Andreas 1431b p þone wræc-sīþ, || wine lēofesta, / nis þē tō frecne. || Iċ
Soul and Body I 135a n || lustum grētaþ: / ‘Wine lēofesta, || þēah% þē% wyrmas ġīe
Elene 85a re || þurh liðu-rūne, / hyse lēofesta, || þæt þū hosp-cwide, / æf