A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: lǣdde

Number of occurrences in corpus: 6

Genesis B 588a om iċ dēofle ġe·līċ’. / Lǣdde hīe swā mid lyġenum || and
Genesis A 1929b byrġ; / ǣhte sīne || ealle% lǣdde%, / bēaĝas fram Bethlem || and
Christ and Satan 565b o-drihten, || and hine forþ lǣdde / tō þǣm hālĝan hām || he
Judith 129b m ġe·þungen, || þider inn lǣdde, / and hit þā swā heolfriġ |
The Metres of Boethius: Metre 26 39b dysġe folc || on ġe·dwolan lǣdde, / oþ·þæt him ġe·līefde |
The Death of Alfred 17b e·rǣdde || þæt mann hine lǣdde / tō Eliġ-byrġ || swā ġe·