A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: lȳtlan

Number of occurrences in corpus: 3

Christ C 1322a ǣrran || wunde hǣlan, / þone lȳtlan first || þe hēr līfes sīe
The Paris Psalter 114:6 1b n ġe·healdeþ || dōme þā lȳtlan; / iċ hēan ġe·wearþ, || hē
The Metres of Boethius: Metre 20 179b hire þȳ lǣsse || on þǣm lȳtlan ne biþ / ānum fingre || þe h