A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: lixeþ

Number of occurrences in corpus: 5

Christ B 698b . / Ofer middan-ġeard || mōna lixeþ%, / gǣstliċ tungol, || swā sē
The Panther 27a eorhtra and sċīenra / wundrum lixeþ, || þætte wrætlicra / ǣġhwe
The Phoenix 33b sē siġe-wang; || sun-bearo lixeþ, / wudu-holt wynliċ. || Wæstma
The Phoenix 290b þel-tungla wynn, || ēastan lixeþ. / Is sē fuĝol fǣġer || for-
The Phoenix 299b d ufanweard || and þæt nebb lixeþ / swā glæs oþþe ġimm, ||