A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: losian

Number of occurrences in corpus: 6

Christ C 1001a iþ ġe·winnan, / līeġ-bryne losian || landes āhwǣr, / ac þæt f
Christ C 1628b ǣr ǣniġ ne mæġ || ōwer% losian / ċealdan clammum. || Hȳ brǣ
Riddles 2 11a undas. || Sund-helme ne mæġ / losian ǣr mec lǣte || sē þe min
Judith 287b en, || þe we sċulon nīede% losian, / samod æt sæċċe for·weor
The Metres of Boethius: Metre 10 37a || eorð-būendra / sē cræft losian || þe him Crīst on·lǣnþ.
The Metres of Boethius: Metre 18 8b āwla ġe·hwelċ || siþþan losian, / ġif sē līċ-hāma || for·