A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mæċġas

Number of occurrences in corpus: 4

Andreas 422a lone flōd; || frēfra þīne / mæċġas on mōde. || Miċel is nū ġ
Andreas 41a ārēow || tō lides stefnan, / mæċġas mōd-ġōmre. || Þǣr maniĝ
Guthlac B 861a iþþan sċoldon / mæġeþ and mæċġas || morðres on·ġieldan, / god
Riddles 50 7a f him þeġniaþ / mæġeþ and mæċġas || mid ġe·mete rihte, / fēda